www.arte.hu

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése

Árverési feltételek

Nyomtatás PDF

FIGYELEM

Az árverési tételeket nem visszük át az aukció helyszínére!


Az árverés folyamán 23 % árverési jutalékot számolunk fel.

Vételi megbízást személyesen, telefonon, emailben, vagy  az axioart.com oldalon keresztül adhat.

A vételi megbízásnak, és a telefonhívásra jelentkezésnek az aukciót megelőző napon, 19 óráig kell megérkezni a Galériába!AZ ÁRVERÉST KÖVETHETI EGYENES ADÁSBAN AZ INTERNETEN AZ AXIOART.COM OLDAL SEGÍTSÉGÉVEL,

HA ELŐZETESEN REGISZTRÁL OTT. EZ A SZOLGÁLTATÁSUK INGYENES!

UGYANOTT  ÖN LICITÁLHAT IS A REGISZTRÁLÁS UTÁN!  EHHEZ AZONBAN ŐK KÉRIK TŐLEM  A HOZZÁJÁRULÁSOMAT.

AZ INTERNETES LICITÁLÁSRA VALÓ BEJELENTKEZÉST AZ AUKCIÓ ELŐTT 24 ÓRÁVAL KORÁBBAN ZÁRJÁK LE!

 

 

 


Vásárlási feltételek

 

· az ARTE Galéria KFT az árverést az árvereztetők (megbízó) megbízásából kereskedelmi képviselőként végzi, rendezi és vezeti. A Galéria a megbízó nevében, annak teljes körű meghatalmazása alapján jogosult a legmagasabb vételárat kínáló vevővel az adás-vételi szerződés megkötésére , a vételár átvételére a megbízó javára. Ennek értelmében az adás-vételi szerződés a megbízó és a vevő között jön létre.

· a tételek a katalógus sorrendjében kerülnek kikiáltásra. Az árverésvezető a sorra kerülő tárgy katalógusszámát és kikiáltási árát élőszóval kihirdeti, amire a venni szándékozók a licittárcsa felmutatásával jelzik ajánlatukat.

az árverésvezető a Magyarországon szokásos licitlépcsőkkel emeli az árat mindaddig, amíg csak egy licitáló marad. Az árverés vezetőjének joga van elfogadni, ha a jelen levő vevők közül valaki beszólással magasabb árat kínál fel. Ekkor a bemondott  árról folytatja tovább a licitlépcsőknek megfelelő áremelést.

· az eladásra került tárgyakat kikiáltási áron alul nem adjuk el. Az árverési vevő által tett ajánlatért, a lefizetett árverési árért a cég semmiféle felelősséget nem vállal.

tilos az árverésen mindenféle összebeszélés, amely arra irányul, hogy harmadik személyeket szerfelett magas vételár kínálására rávegyen és megkárosítson. Ugyancsak tiltva van mindenféle, az árverési eredményt befolyásoló összebeszélés, a nyereségen való osztozkodás vagy az előny ígérése.

a tárgy vételi jogát leütéssel az az árverési vevő szerzi meg, aki a legmagasabb ajánlatot teszi. Kivéve védett műtárgy esetében. Akkor, a 2001. évi LXIV. törvény 51. § (4) bekezdése alapján,  a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ érvényesítheti az állam elővásárlási jogát.

· a vevő a leütési ár után számítva 23% közvetítési díjat tartozik fizetni. A közvetítési díj 4% szerzői díjat és vissza nem térítendő ÁFÁ-t tartalmaz.

· a mű  vételárát az ARTE Galériában, az árverést követően lehet kifizetni. Ha erre az aukció napján nem kerül sor, a fizetési határidő: az árverést követő hét. Amennyiben a megadott határidőig a vevő a mű átvételére nem jelentkezik, vételi ajánlata érvényét veszti.

· a vevő köteles gondoskodni a megvett tárgy elszállításáról saját költségére és veszélyére a fizetést követően azonnal. Ennek elmulasztása esetén a cég nem felel a tárgy sérüléséért, vagy elvesztéséért, és az árverést követő 15. naptól 5% tárolási díjat számol fel havonta.

· a kiállításon minden tárgy megtekinthető. A tárgyak szavatosság nélkül minden hibájukkal és hiányosságukkal együtt abban az állapotban kerülnek eladásra, amelyben az árverés idején vannak. Leütés után semmiféle felszólamlást nem veszünk figyelembe, kivéve, ha a tárgy hamis, bár a katalógusban eredetinek van feltüntetve. Ebben az esetben az árverési vevő a Ptk-ban meghatározott módon és időn belül felszólamlással élhet.

ha a vevő személyesen nem kíván részt venni az árverésen, az általa leadott megbízása alapján a Galéria - a megbízásnak megfelelően - hivatalból árverez. Vállaljuk, hogy a vételi megbízást a többi vevő ajánlatai alapján, a lehető legalacsonyabb áron teljesítjük. Az adott tétel árverezését a vételi megbízással kezdjük. A további licitlépcsőknél azonban a vételi megbízást adó ügyfél nem élvez előjogot a helyszínen jelen levő vevőkkel szemben. Így, ha a licitlépcső elérte az általa adott legmagasabb árajánlatot, de az nem az őt képviselő Ház-ra jut, a Galéria csak abban az esetben licitál tovább, ha a + 1 licit lépcső megadására őt a megbízó feljogosította.

A vételi megbízásban meghatározott összeg 20%-át előlegképpen ki kell fizetni. Erről megbízó fél elismervényt kap. Ha ugyanarra a tárgyra harmadik személy magasabb összeggel ad vételi megbízást, vagy az árverés résztvevői magasabb ajánlatot tesznek, a megbízó az árverés után az előleget minden levonás nélkül visszakapja, a vételi megbízás elismervénye ellenében.

 •  Telefonon történő licitálási igényt elfogadunk., a 10.000 Ft feletti áron induló tételekre.

Ehhez a kéréséhez előzetesen fel kell vennie a kapcsolatot a Ház vezetőivel.

Az árverésen, ha az adott tételre nincs vételi megbízás, a telefonos licitálóé az első  ajánlat.

A telefonon licitálni szándékozó vevő vállalja, hogy ha nem sikerül őt elérni, az adott tételt alapáron megvásárolja!

2017. március


A Galéria email címe: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Telefonszámaink: Marsó Diana mobiltelefon száma: 20 477 42 28

Marsó György telefonja:  20 373 99 18

A Galéria telefonszáma üzenetrögzítővel ellátva: 06 1/ 317 44 23

A  Galéria nyitva tartási ideje az aukciós kiállítás idején:

hétköznapokon 11 – 19, szombaton 10 - 14 óra között.

Galériánk szokásos nyitvatartása: hétköznapokon 11 – 18 óra között van!