Elavult böngésző!

Ön egy régebbi böngészőt használ, hogy használni tudja az arte.hu új funkióit kérjük váltson frissebb verziójúra .

Árverésünk hamarosan kezdődik! Itt követheti
Árverésünk most zajlik

Vásárlási feltételek – 2021. 05-től

· Az ARTE Galéria KFT az árverést az árvereztetők (megbízó) megbízásából kereskedelmi képviselőként végzi, rendezi és vezeti. A Galéria a megbízó nevében, annak teljes körű meghatalmazása alapján jogosult a legmagasabb vételárat kínáló vevővel az adás-vételi szerződés megkötésére, a vételár átvételére a megbízó javára. Ennek értelmében az adás-vételi szerződés a megbízó és a vevő között jön létre.
· A tételek a katalógus sorrendjében kerülnek kikiáltásra. Az árverésvezető a sorra kerülő tárgy katalógusszámát és kikiáltási árát élőszóval kihirdeti, amire a venni szándékozók a licittárcsa felmutatásával jelzik ajánlatukat.
· Az árverésvezető a Magyarországon szokásos licitlépcsőkkel emeli az árat mindaddig, amíg csak egy licitáló marad. Az árverés vezetőjének joga van elfogadni, ha a jelen levő vevők közül valaki beszólással magasabb árat kínál fel. Ekkor a bemondott árról folytatja tovább a licitlépcsőknek megfelelő áremelést.
· Az eladásra került tárgyakat kikiáltási áron alul nem adjuk el. Az árverési vevő által tett ajánlatért, a lefizetett árverési árért a cég semmiféle felelősséget nem vállal.
· -Tilos az árverésen mindenféle összebeszélés, amely arra irányul, hogy harmadik személyeket szerfelett magas vételár kínálására rávegyen és megkárosítson. Ugyancsak tiltva van mindenféle, az árverési eredményt befolyásoló összebeszélés, a nyereségen való osztozkodás vagy az előny ígérése.
· A tárgy vételi jogát leütéssel az az árverési vevő szerzi meg, aki a legmagasabb ajánlatot teszi. kivéve védett műtárgy esetében. Akkor, a 2001. évi LXIV. törvény 51. § (4) bekezdése alapján, az MMHF érvényesítheti az állam elővásárlási jogát.
· A vevő a leütési ár után számítva 23% közvetítési díjat tartozik fizetni. A közvetítési díj 4% szerzői díjat és vissza nem térítendő ÁFÁ-t tartalmaz.
· A mű vételárát az ARTE Galériában, az árverést követően lehet kifizetni. Ha erre az aukció napján nem kerül sor, a fizetési határidő: az árverést követő hét. Amennyiben a megadott határidőig a vevő a mű átvételére nem jelentkezik, vételi ajánlata érvényét veszti.
· Az az árverési vevő, aki az aukción a legmagasabb, leütött vételi ajánlatot tette, de a vételár hiánytalan kifizetését határidőben elmulasztotta és/vagy az Árverési feltételekben meghatározott egyéb kötelezettségét megszegte, a jövőre nézve kizárható az árverésből (árverésekből), vagy az árverésben történő ajánlattevői részvételét előzetes pénzügyi biztosíték nyújtásához kötjük.
· A vevő köteles gondoskodni a megvett tárgy elszállításáról saját költségére és veszélyére a fizetést követően azonnal. Ennek elmulasztása esetén a cég nem felel a tárgy sérüléséért, vagy elvesztéséért, és az árverést követő 15. naptól 5% tárolási díjat számol fel havonta.
· A kiállításon minden tárgy megtekinthető. A tárgyak szavatosság nélkül minden hibájukkal és hiányosságukkal együtt abban az állapotban kerülnek eladásra, amelyben az árverés idején vannak. Leütés után semmiféle felszólamlást nem veszünk figyelembe, kivéve, ha a tárgy hamis, bár a katalógusban eredetinek van feltüntetve. Ebben az esetben az árverési vevő a Ptk-ban meghatározott módon és időn belül felszólamlással élhet.
· Ha a vevő személyesen nem kíván részt venni az árverésen, az általa leadott megbízása alapján a Galéria a megbízásnak megfelelően - hivatalból árverez. Vállaljuk, hogy a vételi megbízást a többi vevő ajánlatai alapján, a lehető legalacsonyabb áron teljesítjük. Az adott tétel árverezését a vételi megbízással kezdjük. A további licitlépcsőknél is a vételi megbízást adó ügyfél előjogot élvez a helyszínen jelen levő vevőkkel szemben! Az arte.hu oldalon vételi megbízás csak a kikiáltási árat követő első licitlépcsőre történhet. Az ott leadott vételi megbízás nem módosítható, nem törölhető és fizetési kötelezettséggel jár.
· A vételi megbízásban meghatározott összeg 20%-át előlegképpen ki kell fizetni. Erről megbízó fél elismervényt kap. Ha ugyanarra a tárgyra harmadik személy magasabb összeggel ad vételi megbízást, vagy az árverés résztvevői magasabb ajánlatot tesznek, a megbízó az árverés után az előleget minden levonás nélkül visszakapja, a vételi megbízás elismervénye ellenében.
· Telefonon történő licitálási igényt elfogadunk. Ehhez előzetesen fel kell venni a kapcsolatot a Ház vezetőivel, hogy az adott tétel előtt fel tudjuk hívni az ügyfelet. Az árverésen, ha az adott tételre nincs vételi megbízás, a telefonos licitálóé az első ajánlat. A telefonon licitálni szándékozó vevő vállalja, hogy amennyiben nem sikerül őt elérni, az adott tételt alapáron megvásárolja!

2021. május 7.